PhET: สถานการณ์จำลองทางฟิสิกส์, เคมี, ชีววิทยา, วิทยาศาสตร์โลก และคณิตศาสตร์

วันที่ 10 พ.ค. 2561
ผู้เข้าชม : 915

PhET: สถานการณ์จำลองทางฟิสิกส์, เคมี, ชีววิทยา, วิทยาศาสตร์โลก และคณิตศาสตร์   ง่ายๆบนเว๊บไซต์

http://phet.colorado.edu/th/

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง