ขอแสดงความยินดีนักเรียน O-NET 2562

วันที่ 06 เม.ย. 2563
ผู้เข้าชม : 88

???????????? โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ อู่ทอง ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
( O-NET) อยู่ในระดับคุณภาพดีเยี่ยมและดีมาก ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ด้วยนะครับ


ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
โรงเรียนได้จัดบอร์ดในห้องเรียนให้เหมาะสมกับผู้เรียนตามระดับชั้น และต้อนรับการเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2560ดูภาพเพิ่มได้ที่ : http://www.facebook.com/pg/jsuthong/photos/?tab=album&album_id=1187952214646720