นักเรียนที่มีผลคะแนน ( O-NET) อยู่ในระดับคุณภาพดีมากและดีเยี่ยม

วันที่ 28 มี.ค. 2561
ผู้เข้าชม : 1066


 

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ อู่ทอง เริ่มเปิดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาตั้งระดับเนอสเซอรี่ จนถึง ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สามารถติดต่อขอรายละเอีดยเพิ่มเติมได้ที่ เพจแฟสบุ๊ค : โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ อู่ทอง หรือติดต่อ เบอร์โทร : 035-551407 คลิกสมัครเรียนออนไลน์ : http://www.jsut.ac.th/register_student.php (ทางโรงเรียนจะติดต่อกลับ)